Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Zaměření jeřábové dráhy

Jeřábové dráhy jsou velmi namáhané, a proto se musí každých pět let provést jejich zaměření.

Geodetické zaměření jeřábové dráhy

Norma pro revize jeřábů (ČSN 270142, článek 14.2) popisuje, že je nutné ke zkouškám mostových jeřábů předložit doklad o proměření jeřábové dráhy. Předpis ČSN 73 2604 toto nařízení dále rozšiřuje o zaměření a pravidelné kontrolování všech ocelových konstrukcí a jejich následné zařazení do tříd následků. Jeřábové dráhy se řadí mezi konstrukce silně dynamicky namáhané, třída následků CC3. Z toho vyplývá provedení geodetických zaměření každých 5 let při podrobné prohlídce ocelové konstrukce.

Ve spolupráci s geodetickými společnostmi provádíme geodetické zaměření a samostatně poté realizujeme rektifikaci jeřábových drah dle ČSN 73 5130. Pokud odchylky vzdáleností při geodetickém měření překračují tolerance uvedené ve výše zmíněné normě, je nutné provést rektifikaci jeřábové dráhy v podélném nebo příčném směru. Toto je náročná operace, která zahrnuje montážní práce i finanční náklady. Proto je nutné tyto akce naplánovat v dlouhodobějším časovém horizontu. Pokud jeřábová dráha neodpovídá daným rozměrům, dochází ke křížení jeřábu, při kterém vzniká nežádoucí zatížení na kritická místa, která jsou potom mnohem náchylnější k poškození. Jedná se nejčastěji o kola pojezdu, hnací hřídele, převodovky a podobně. Správným ustavením dráhy jeřábu a pravidelnou údržbou se dá těmto jevům předejít.

  • Geodetické zaměření se provádí každých pět let
  • Spolupracujeme s profesionály v oblasti geodetického zaměření a rektifikace jeřábových drah
  • Rektifikace jeřábové dráhy se provádí v podélném nebo příčném směru
  • Zaměření jeřábové dráhy a její rektifikace je náročná operace, kterou časově naplánujeme a dodržíme
  • Nepřiměřená jeřábová dráha může zatížit kritická místa, která se mohou poškodit
Geodetické zaměření

Správným ustavením dráhy jeřábu a pravidelnou údržbou se dá předejít poškození.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference