Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Školení při práci ve výškách

Při práci ve výškách je nutné znát rizika, ale také bezpečnost a ochranné pomůcky a prostředky.

Školení práce ve výškách

Školení práce ve výškách musí absolvovat každý pracovník, který pracuje ve výšce nad 1,5 m. Při práci ve výškách nad 5 m musí být pracovník zajištěn proti pádu ochrannými pracovními prostředky. Při školení se pracovníci seznámí s bezpečností práce ve výškách, ochrannými pomůckami, s prostředky kolektivní ochrany a hlavně s riziky a možným nebezpečím při práci ve výškách. Součástí školení jsou také pravidla pro dorozumívání se s ostatními pracovníky při práci ve výškách osamoceně, důraz klademe hlavně na případ, kdy je pracovník nucen přerušit práci z bezpečnostních důvodů.

Pracovník má právo odmítnout pracovat ve výškách, pokud přidělené zařízení není dle jeho posouzení bezpečné. V takovém případě se musí provést revize, která stanoví, zda je zařízení bezpečné nebo zda zde existují rizika pro práci ve výškách. Školení obsahuje také seznámení se s legislativou, která specifikuje bezpečnou činnost při práci ve výškách. Pro výškové práce je nutné, aby měl pracovník zajištěné pravidelné zdravotní prohlídky.

  • Jako práce ve výškách se označuje jakákoliv práce ve výšce nad 1,5 metru
  • Důraz klademe na komunikaci s ostatními pracovníky
  • Při školení představujeme veškeré ochranné pomůcky, které může pracovník využít
  • Pro práci ve výškách jsou nutné zdravotní prohlídky
  • Pracovník může odmítnout práci ve výškách z bezpečnostních důvodů
Školení práce ve výškách nad 1,5m

Jakmile pracovník pracuje ve výšce výše než 1,5 metru, měl by být důkladně proškolen pro práci ve výškách. Týká se to i prací na žebřících nebo schůdkách.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference