Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Školení PO

Znalosti v rámci požární ochrany mohou v některých situacích zachránit životy.

Školení požární ochrany

Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo jen malý živnostník či OSVČ, mají v oblasti požární ochrany dle zákona své povinnosti. Požární ochranou se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření, která zabraňují vzniku požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem. Opatření jsou tu pro ochranu osob, zvířat a také majetku v případě, že by došlo k nežádoucímu a neočekávanému požáru. Mají také zamezit jeho šíření se. Jednotlivá opatření vyplývají z požadavků platných předpisů, zákonů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Při školení v požární ochraně dbáme hlavně na seznámení se s plánem zajištění požární ochrany, které zahrnuje i požární východy či umístění hasících přístrojů, a s povinnostmi, které vyplývají z legislativy požární ochrany. Pracovníci jsou také poučeni o možném požárním nebezpečí při činnostech, které na pracovišti provádějí. Další součástí školení je i zajištění požární ochrany v případě, kdy je žádný nebo snížený provoz na pracovišti a také s obsluhou i funkcionalitou požárně bezpečnostích zařízení.

  • Provádíme školení podle legislativy požární ochrany i Vašich interních předpisů
  • Školíme také požární hlídky
  • Seznámíme pracovníky s požárními východy a použitím požárně bezpečnostních zařízení
  • Rozebíráme možná rizika vzniku požáru u konkrétních technických zařízení
  • Zpracujeme také dokumentaci k PO včetně evakuačního plánu i požárního řádu
Školení PO

Při školení požární ochrany seznamujeme pracovníky nejen s použitím hasícího přístroje ale také, jak se zachovat při evakuaci a využít požární východy.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference