Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Revize a inspekce jeřábů

Pravidelná kontrola a inspekce může jeřábu prodloužit životnost až o několik let.

Revize a inspekce jeřábů

Revize jeřábů – mostových, automobilových, hydraulických ruk

V rámci bezpečnosti práce (zákoník práce č. 262/2006 §101-108, Zákon č. 309/2006, N.V. 178/2008) se musí provádět pravidelné revize (ČSN 270412), zkoušky a inspekce jeřábů (ČSN ISO 9927-1) i dalších zdvihacích zařízení. Výhodou naší společnosti je, že samotné zkoušky i revize jeřábů provádějí přímo revizní technici. Tito pracovníci mají dlouholeté zkušenosti i v servisu a údržbě mostových jeřábů, kladkostrojů a zdvihacích zařízení a není problém závadu na místě rovnou odstranit. Důležitými dokumenty pro správné provádění revizí jsou Systém bezpečné práce (dle ČSN ISO 12480-1), manuál výrobce, plán zkoušek zdvihacích zařízení a plán údržby. Při revizi se kontroluje celkový stav zdvihacího zařízení a konstrukce a provádí se v termínech uvedených v ČSN 270142. Revize provádíme rychle a efektivně, vždy na přání zákazníka nebo po dohodě. Po dokončení vystavujeme protokol dle platné legislativy, ve kterém vyhodnocujeme stav zařízení, popisujeme jednotlivé provedené úkony, nalezená nebezpečí a doporučení pro opravy nebo výměny. Každé zdvihací zařízení označíme evidenčním štítkem a zaevidujeme do naší vlastní aplikace, která hlídá termíny dalších zkoušek a kterou je možné se zákazníkem sdílet.

 • Pravidelnou revizí jeřábu předejdete možným nehodám
 • Revize provádíme vždy v souladu s platnou legislativou
 • S naší aplikací se nemusíte bát překročení termínů revizí jeřábů
Revize jeřábů

S revizemi máme zkušenosti již více než 20 let. Každý typ jeřábu známe nazpaměť, a tak jsou naše revize vždy přesné a rychlé.

Revizní zkouška jeřábů – mostových, automobilových, hydraulických ruk

Při revizní zkoušce kontrolujeme s daným břemenem plynulost všech pohybů v nejnepříznivějších a krajních polohách jeřábu. Dále vyhodnocujeme celkový stav stroje a konstrukcí, měříme průhyb, předpětí, kladky a vůle (nákolky, ložiska otoče a jiné). Součástí revizní zkoušky je kontrola přetěžovacího zařízení, ukazatele vyložení a váhy břemena ve skutečném zatížení. Pokles břemena potom určuje těsnost hydraulických obvodů a nastavení brzd.
Při řádném provádění revizních zkoušek lze odhalit spoustu drobných závad, které mohou velmi významně snižovat životnost zařízení. Revizní zkoušky automobilových jeřábů a hydraulických ruk se provádějí 1x za 2 roky. U zařízení starších 14 let každý rok a u mostových jeřábů dle zařazení do tříd (J1-J6) a dle specifikace výrobce.

Běžná inspekce dle ČSN ISO 9927-1

Při využívání normy ČSN ISO 9927-1 je také nutné provádět běžné inspekce v termínech ne delších než 3 měsíce. V těžkých provozech jsou průběžné inspekce velmi důležité kontrolní úkony, a pokud je provádějí zkušení pracovníci, lze zdvihací zařízení udržovat v špičkovém stavu a tím i významně zkrátit poruchovost a odstávky jeřábů. Při podpisu rámcové smlouvy s naší společností získáváte kompletní péči o veškerá zdvihací zařízení včetně provádění běžných inspekcí. Během nich zároveň vykonáváme i základní údržbu (mazání lan a řetězů, doplňování provozních náplní, kontrola těsnosti převodovek, nastavení brzd a podobně). O proběhlé inspekci vám vždy vystavíme písemnou zprávu.

 • Revizní zkouška je komplexní zátěžová zkouška zdvihacího zařízení, kterou zvládneme za krátký čas
 • Běžné inspekce provádíme tak, aby se předešlo nehodám v provozu
 • Obě zkoušky provádí naši nejlepší revizní technici, kteří mají v oboru bohaté zkušenosti
Revizní zkoušky a běžné inspekce jeřábů

Běžné inspekce i revizní zkoušky provádíme tak, aby se vždy vyhovělo jak legislativě, tak i zákazníkovi.

Periodická inspekce dle ČSN ISO 9927-1

Revize a revizní zkoušky se obvykle provádějí v rozmezí 4 – 8 let. V mezidobí je nutné realizovat každých 12 měsíců kontrolu všech zařízení (dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.). Pokud je určeno průvodní dokumentací jinak, pak i častěji. Ke splnění tohoto nařízení by se dle doporučení TIČR měla využívat právě periodická inspekce. Tento úkon je v podstatě to samé, co revize, ale pro zjednodušení vychází z jiné evropské harmonizované normy. Tato norma nám také zavádí nový výraz - návrhovou životnost zařízení. Ta bere v úvahu cykly zatížení a celkové zatížení (konstrukční omezení) pro požadované zvláštní posouzení a generální opravu. Spousta současných kladkostrojů již má v sobě počítadla provozních cyklů, a pokud má revizní technik přístup do systému, lze bez problémů tyto hodnoty odečítat a uvádět v protokolech.

Důkladná periodická inspekce dle ČSN ISO 9927-1

V současné době lze pro provádění zkoušek na zdvihací zařízení používat dvě normy a záleží pouze na provozovateli, jaký způsob si vybere a stanoví do svého Systému bezpečné práce. Pokud se organizace rozhodne využívat pouze evropskou harmonizovanou normu ČSN ISO 9927-1, lze místo revizní zkoušky provést důkladnou periodickou inspekci, která by se měla provést do 5 let od prvního spuštění a poté každých 5 let. V příloze B (informativní) této normy je uvedeno několik způsobů provádění inspekcí, dle stáří provozovaného zařízení a dostupnosti návodů. Důkladná periodická inspekce obsahuje detailní vizuální inspekci a kontrolu tolerancí, kontrolu opotřebení s případnou výměnou komponentů, kontroly výskytu koroze, přezkoušení kritických míst pro zjištění trhlin. Současně prověříme návody pro bezpečnost, provoz, údržbu a jejich přiměřenost vzhledem ke zvyšujícím se bezpečnostním požadavkům od výrobce.

 • Periodické inspekce provádíme vždy jednou ročně společně s doporučením od TIČR
 • Důkladné periodické inspekce jsou závislé na Systému bezpečné práce, podle kterého postupujeme
 • Z obou zkoušek vystavujeme protokol a případná doporučení pro zdvihací zařízení
Periodické a důkladné periodické inspekce

Pravidelné roční kontroly zdvihacího zařízení jsou důležité pro bezpečnost chodu Vaší firmy.

Elektrorevize jeřábů

Samozřejmostí při péči o jeřáby je také provádění elektrorevizí jeřábů a zdvihacích zařízení. Naši revizní a servisní technici mají více jak 15 ti leté zkušenosti a není problém rozpoznat jak při servisní akci nebo elektrorevizi kritické neshody a rovnou je odstranit.
Mezi nejčastější závady na zdvihacích zařízeních patří poškozené izolace kabelů, nesprávné označení, nesprávné zapojení, označení ovládacích prvků nebo hlavních vypínačů či poškozené kabelové vlečky.

Zvláštní posouzení dle ČSN ISO 12482-1, Velká inspekce dle ČSN ISO 9927-1

Dle výše uvedených norem je nutné provádět u automobilových jeřábů a hydraulických ruk každých 10 let zvláštní posouzení a u jeřábů mostových po 20 letech. Nicméně tento údaj vypovídá o maximální době, do kdy se má tato zkouška provést. Současní výrobci mostových jeřábů však uvádějí životnosti mnohem nižší. Dle normy ČSN ISO 9927-1 odst. 5.6.1 je napsáno, že Velká inspekce musí zahrnovat zvláštní posouzení dle požadavků ČSN ISO 12482-1. Společnost ForCrane s.r.o. při provádění zvláštního posouzení a velké inspekce dbá na prověření skutečného stavu zařízení. Kontroly probíhají v týmu několika odborníků, nejčastěji revizní technik, revizní elektro technik, elektrikář a případně pracovník defektoskopie. Zvláštní posouzení by mělo být provedeno spolu s generální opravou zdvihacího zařízení, kdy se nejčastěji nastavují a přetěsňují elektro-hydraulické brzdy, mění provozní náplně, mění zdvihací média (lana, řetězy), dotahují uvolněné šroubové spoje, měří a popřípadě vyměňují kola pojezdů, hřídele, převodovky a podobně.

 • Při elektrorevizi jeřábu posuzují stav jeřábu naši odborní elektro revizní technici
 • Se zvláštním posouzením provádíme i generální opravy a modernizaci
 • Zkoušky provádíme důkladně a vždy prověříme reálný stav jeřábu
Elektrorevize a zvláštní posouzení jeřábu

Elektrika je náš koníček. Nebojíme se provádět ani obtížnější zkoušky jako Zvláštní posouzení nebo Velkou inspekci.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference