Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Systém bezpečné práce

V systému bezpečné práce musí být popsány všechny činnosti se zdvihacími zařízeními.

Systém bezpečné práce

Při práci a provozu zdvihacích zařízení musí zaměstnavatel stanovit účinný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Systém bezpečné práce je provozní předpis, který musí být zpracován pro zabezpečený pracovní provoz. Tento dokument popisuje veškeré činnosti a manipulace spojené se zdvihacími zařízeními na pracovišti a posouzení a hodnocení rizik. Součástí je popis stanovených způsobů vázání a zavěšování břemen, jejich přeprava a ukládání. V této směrnici je popsáno zajištění stavů jeřábů (nejčastěji vymezením revizí, prohlídek a zkoušek), vázacích prostředků a celková bezpečnost při údržbě nebo opravách. Součástí je i dozor nad dodržováním, kontrola technické dokumentace a příslušných dokladů ke zdvihacímu zařízení.

Musí být vyjmenovány a popsány také zakázané manipulace. V případě pronájmu zdvihacích zařízení musí být v Systému bezpečné práce dostatečně popsána koordinace se subjekty, povinnosti a pravomoc při pronájmu jeřábu. V rámci prohlídky Vám zpracujeme Systém bezpečné práce přímo na míru. Jako podklady využíváme manuály výrobců a legislativu, které jasně stanovují rizika a povolené manipulace. Nejdůležitější část Systému bezpečné práce je srozumitelnost pro zaměstnance. Systém bezpečné práce je nejenom právním dokumentem, ale také návodem pro zaměstnance, podle kterého se musí řídit.

  • Systém bezpečné práce je dokument, podle kterého se řídí nejenom zaměstnanci
  • Vymezuje práva, pravomoce a zakázané manipulace
  • Obsahuje vymezení zkoušek, revizí a prohlídek zdvihacích zařízení
  • Systém bezpečné práce dokážeme zpracovat přímo pro Vás na míru
  • Využívá se i při pronájmu zdvihacích zařízení a je legislativně závazný
Systém bezpečné práce

Směrnice nebo dokument Systém bezpečné práce jasně vymezuje pravidla chodu práce na pracovišti. Je vždy uzpůsoben pro konkrétní firmu nebo pracoviště.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference