Mělnická 325, 277 11 Libiš

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Školení BOZP

Znalost Bezpečnosti práce na pracovišti je klíčová pro správný chod každé firmy.

Školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, neboli BOZP, je soubor legislativně stanovených pravidel a opatření, která mají za cíl předcházet a minimalizovat ohrožení a poškození zdraví jedince při pracovním procesu. Do souboru opatření, který je obecně nazýván prevence rizik, zahrnujeme opatření technická, organizační i výchovná. Jedná se o souhrn opatření, který je stanoven platnou legislativou a zaměstnavatelem.

V rámci školení BOZP provádíme školení zaměstnanců tak, aby byli důkladně seznámeni a proškoleni z oblasti Bezpečnosti práce. Školíme zaměstnance podle právních požadavků, relevantních dokumentů a také dle vnitřních předpisů, které jsou stanoveny na daném pracovišti, a to jak vedoucích zaměstnanců, tak nových i ostatních. Provádíme i roční prověrky BOZP dle § 108 odst. 5 zákoníku práce a školení pro pracovníky externích firem i subdodavatelů.

  • Provádíme školení podle platné legislativy i Vašich interních předpisů
  • Školíme i vedoucí zaměstnance nebo externí firmy či dodavatele
  • Školení provedeme přímo na Vašem pracovišti nebo na jiných místech
  • Umíme zpracovat i potřebnou dokumentaci k BOZP
  • Pomůžeme s udržováním zavedeného systému - prohlídky pracovišť nebo kontroly dokumentace
Školení BOZP

Při práci se musí dodržovat jak legislativa tak bezpečnost práce, která nesmí ohrozit jak pracovníky, tak další objekty v dosahu rizikových zařízení.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference