Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

android ikona

ForCraneApp

Poptat službu menu

menu Služby

Školení BOZP

Znalost Bezpečnosti práce na pracovišti je klíčová pro správný chod každé firmy.

Školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, neboli BOZP, je soubor legislativně stanovených pravidel a opatření, která mají za cíl předcházet a minimalizovat ohrožení a poškození zdraví jedince při pracovním procesu. Do souboru opatření, který je obecně nazýván prevence rizik, zahrnujeme opatření technická, organizační i výchovná. Jedná se o souhrn opatření, který je stanoven platnou legislativou a zaměstnavatelem.

V rámci školení BOZP provádíme školení zaměstnanců tak, aby byli důkladně seznámeni a proškoleni z oblasti Bezpečnosti práce. Školíme zaměstnance podle právních požadavků, relevantních dokumentů a také dle vnitřních předpisů, které jsou stanoveny na daném pracovišti, a to jak vedoucích zaměstnanců, tak nových i ostatních. Provádíme i roční prověrky BOZP dle § 108 odst. 5 zákoníku práce a školení pro pracovníky externích firem i subdodavatelů.

  • Provádíme školení podle platné legislativy i Vašich interních předpisů
  • Školíme i vedoucí zaměstnance nebo externí firmy či dodavatele
  • Školení provedeme přímo na Vašem pracovišti nebo na jiných místech
  • Umíme zpracovat i potřebnou dokumentaci k BOZP
  • Pomůžeme s udržováním zavedeného systému - prohlídky pracovišť nebo kontroly dokumentace
Školení BOZP

Při práci se musí dodržovat jak legislativa tak bezpečnost práce, která nesmí ohrozit jak pracovníky, tak další objekty v dosahu rizikových zařízení.

obálka

Zaujala Vás naše nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat

Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou nabídku na Váš konkrétní požadavek. Nebojíme se nestandardních akcí a výzev. Naše práce nás baví a takovéto akce bereme jako prověření našich odborných schopností. S našimi zákazníky se snažíme budovat dlouhodobé oboustranně výhodné vztahy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí řešit veškeré Vaše požadavky co nejrychleji a nejefektivněji.

Jan Hlavatý

Jednatel společnosti a revizní technik

+420 777 000 317
hlavaty@forcrane.cz

Naše reference